Varför?


Varför Barntecken?

Fördelar med att använda Barntecken:

  • Ger en tidig kommunikation – tidigare än tal
  • Tydlig kommunikation 
  • Enkla tecken 
  • Ökar språkförståelsen
  • Främjar talet 
  • Större ordförråd
  • Mindre frustration


Att tidigt lära sig att använda tecken möjliggör en tidig kommunikation. Barn kan ibland teckna redan vid åtta månaders ålder, varför inte börja kommunicera med barnet tidigare än att vänta på att talet ska komma igång. Att lära sig prata och använda sin röst kräver mycket finmotorik, genom att använda stämbanden och forma läppar och tunga. 

Barntecken ger barnet en möjlighet att kommunicera med dig. Genom att du lär dig att teckna några nyckelord får barnet lära sig att kommunicera med tecken innan hen kan prata. Det handlar inte om att byta ut det verbala flödet av ord, utan förstärka nyckelorden i vår kommunikation genom Barntecken.

 

En vanlig fråga, HUR ska vi komma igång:

För att komma igång och använda Barntecken kan du

 

Copyright © barntecken.se