Kurs


Kurs

Grundkurs

 • Ett tillfälle
 • Information om Barntecken
 • Barnteckenbox 1, innehåller material för att komma igång med Barntecken
 • Praktiska övningar

Möjliga Kurstillfällen

 • 21 februari
  14 mars
  4 april
  16 maj   
 • Klockan 10:00-11:30 
 • Plats: Stiftelsen Hälsans Hus, Fjällgatan 23B, Stockholm
 • Pris 599 kr

Praktisk info

 • Kom gärna tillsammans med barnet!
 • Anmälan sker till info@barntecken.se
 • Mail skickas tillbaka med betalningsinfo
 • Vid registrerad betalning är platsen bokad. 
 • Bekräftelse skickas ut per mail
 • Anmälan är bindande

 

Anmälningsvillkor

Anmälan till kurs

Anmälan till kurs kan ske muntligen eller per e-post. Anmälan följs av ett mail med betalningsinformation. Vid registrerad betalning är platsen bokad. En bekräftelse skickas via mail från Barntecken.

Tänk på att anmälan är bindande, men att den kan återtas enligt reglerna om ångerrätt i Lag om distansavtal och avtal utanför affärslokaler (2005:59). Reglerna om ångerrätt beskrivs nedan. Vid anmälan och eventuellt återtagande av anmälan följer vi konsumentlagstiftningen.

Kursavgift och betalning

Betalning sker till Barnteckens Swish-nummer med meddelande om namn på personen som ska närvara på kursen. Barntecken ska även kontaktas för info om vilken kurs (datum och tid), detta per telefon eller e-post. Först vid mottagen betalning är platsen garanterad.

Ångerrätt

Du har enligt Lag om distansavtal och avtal utanför affärslokaler (2005:59) rätt att ångra dig och avboka din anmälan genom att:

 • Meddela oss inom 14 dagar efter det att Barntecken har bekräftat att du har en plats reserverad på en kurs hos oss.
 • Meddelande om avbokning kan lämnas både skriftligen t ex, via brev eller e-post, och muntligen.
 • Meddelande om avbokning ska innehålla dina personuppgifter samt uppgift om den kurs du är anmäld till.
 • Avbokar du din kurs enligt reglerna om ångerrätt har du rätt att återfå hela kursavgiften.
 • Om kursen har startat och du deltagit har du accepterat att avstå från ångerrätten.

Frånvaro

Om du uteblir från något kurstillfälle av annan anledning än de angivna ovan, är det tillfället förbrukat. Du kan således inte kostnadsfritt ta igen det tillfället senare eller få ekonomisk kompensation för det tillfälle då du var frånvarande.

Inställd kurs

Tvingas vi ställa in en kurs har du alltid rätt att återfå avgiften du har betalat. Om starten skjuts upp mer än en vecka har du rätt att återta din anmälan och återfå hela den betalda avgiften. Detsamma gäller om vi tvingas ändra tidpunkten för sammankomsterna på ett för dig väsentligt sätt.

 

 

Copyright © barntecken.se