GDPR och Integritetspolicy


INTEGRITETSPOLICY

BARNTECKEN AB

Ditt förtroende är viktigt för oss. Barntecken AB vidtar därför tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter och för att säkerställa att behandlingen sker i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning och våra interna riktlinjer, patientdatalagen, policys och rutiner för hantering av personuppgifter. Vi har även utsett ett dataskyddsombud som granskar att vi följer gällande dataskyddslagstiftning. Detta för att du ska känna dig så trygg som möjligt med vår behandling av dina personuppgifter.

E-posthantering

När ni tar kontakt via E-post ber vi patienter och övriga att inte delge personuppgifter som inte behövs i ärendet. Mail som innehåller personuppgifter och är relevant för vår verksamhet läses och raderas därefter. Gallring sker i övrig e-post sker månadsvis. Inkommande epost som inte har anledning att besvaras eller hanteras raderas omgående. Vi hanterar enbart maillistor i de fall personer är intresserade av våra nyhetsbrev.

Copyright © barntecken.se