Om


Om Barntecken

Värdegrund hos Barntecken AB

Vårt mål är att inspirera, motivera och ge dig kunskap och verktyg för att på egen hand kunna använda Barntecken på ett effektivt och naturligt sätt.

Vårt mål är att ge fler möjlighet att använda Barntecken, så att det blir en naturlig del av kommunikationen. Vi tror att genom utbildning, kunskap och övning skapas bättre möjligheter för er att tillämpa Barntecken i vardagen.

Vi håller oss kontinuerligt uppdaterade kring aktuell forskning för att kvalitetssäkra verksamheten och se till att företaget utvecklas.

Investera i er kommunikation, använd Barntecken! Barntecken – En nyckel till tidig kommunikation.

 

Hur Barntecken startades

Vi är två vänner som brinner för Barntecken och vi vill att kommunikation med mindre barn ska uppstå! För vi har båda sett vilken nytta tecken kan ha för såväl för barn som vuxna.

Med detta i bagaget så insåg vi att vår kunskap kan nyttjas av andra och vi bestämde oss för att börja jobba med det vi brinner för, kommunikation!

Yvonne arbetar till vardags som logoped och har därigenom kunskap och erfarenhet om tal, språkutveckling och tecken.

Marie använder Barntecken när hon kommunicerar med sin dotter. Hon ser hur dottern visar intresse för Barntecken, använder tecken och tar initiativ till kommunikation. Med Barntecken kan hon berätta att hon är trött, att hon såg en katt mm.

 

Copyright © barntecken.se